زیبایی عشق به سکوت است نه به فریاد !!!!

 

دلم برایت تنگ شده.....اما من...من میتوانم این دوری رو تحمل کنم... به فاصله ها فکر نمیکنم ...... جای نگاهت رو نگاهم مانده.....رد احساست روی دلم جا گذاشتی ... میتوانم تپشهای قلبت را بشمارم...........چشمای بیقرارت هنوزم دارند با من حرف میزنند.......حالا چطور بگویم تنهایم؟؟چطور بگویم  نیستی؟؟چطور بگویم با من نیستی؟؟آری!میدانی که همیشه با منی....میدانی که تو،توی لحظه لحظه های من جاری هستی....تو،توی قلب منی...تو قلب من....برای همینه که همیشه با منی...برای همینه که حتی یه لحظه هم ازمن دور نیستی...برای همینه که میتوانم دوریت رو تحمل کنم...هر وقت حس میکنم دیگر طاقت ندارم....دیگر نمیتوانم تحمل کنم...دستهایم را میگذارم رو صورتم و یه نفس عمیق میکشم....دستهایم را که بو میکنم مست میشوم...مست از عطر ت. صدای مهربونت را میشنوم ...و آخر همهء اینها...به  چیزی میرسم.....به عشق و به تو.....به تو....آنوقت دلتنگیم بر طرف میشود...آنوقت تو را نزدیکتر از همیشه حس میکنم....آنوقت دیگر تنها نیستم
حالا من این قفس تنهایی رو خیلی دوست دارم.. به این قفس تنهایی دل بستم...حالا میدانم که این قفس تنهایی خالی نیست...
پر از یاد عشقه.. پر از اشکهای گرم عاشقانه ...

زیبایی عشق به سکوت است نه به فریاد !!!!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید