# پروانه

   تنها، خسته، منتظر...! گاه خیال مى کنم پشتِ  خوابِ هر پروانه اى کلاغ سیه بالی پنهان است که در تبانیِ خود با تاریکى تنها به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید