# خواب

چه زیبا بود عشق اگر ساعت را هرگز نمى شناخت و چه زیبا بود ساعت اگر هرگز ساعت نبود! • بعدازظهرهاى سنجاقکی را شب مى کنم در باغ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید