نیایش

خدایا ،

آتش مقدس « شک » را

آن چنان در من بیفروز

تا همه « یقین » هایی را که در من نقش کرده اند ، بسوزد

و آن گاه از پس توده ی این خاکستر ،

لبخند مهراوه بر لب های یقینی ،

شسته از هر غبار طلوع کند

 

خدایا ،

به هرکه دوست می داری بیاموز

که عشق از زندگی کردن بهتر است

و به هر که دوست تر می داری ، بچشان

که دوست داشتن از عشق برتر

.

خدایا ،

به من زیستنی عطا کن ،

که در لحظه مرگ ،

بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است ،

حسرت نخورم

و مردنی عطا کن ،

که بر بیهودگی اش ، سوگوار نباشم

بگذار تا آن را من ، خود انتخاب کنم ،

اما آن چنان که تو دوست داری

چگونه زیستن  را تو به من بیاموز ،

چگونه مردن  را خود خواهم آموخت


 

/ 0 نظر / 8 بازدید