خدا یا چقدر سخت است در دنیایی زیستن که هیچ کس

حرف آدمی را نمی فهمد. چقدر سخت است در دنیایی

نفس کشیدن که(هیچ کس.هیچ کس را نمی شناسد)

چقدر سخت است در دنیایی بودن که به هیچ کس

نمی توان ثابت کرد اخلاص بد نیست.

به صداقت می افتم که خدا یا من حاضرم به خاطر یک دنیا اخلاص

تا بالای دار بروم مثل حلاج! زندانی شوم مثل شاندل! در آتش سوخته شوم مثل ژوردانو! شمع آجین بشوم مثل عین القضاة!

اخلاص یعنی یکتایی در بودن . یکتایی در زیستن و یکتایی در عشق

خدا یا اخلاص در بودن.زیستن و عشق را نصیبمان کن.....

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید