همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید...

باز روشن می شود زود

تنها فراموش مکن این حقیقتی است:

بارانی باید تا رنگین کمانی بر آید

و لیموهای ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود

و گاه روزهایی در زحمت

تا که از ما،انسانهایی تواناتر بسازد

خورشید دوباره خواهد درخشید،زود زود زود

خواهی دید.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید