خداحافظ همین حالا...

 

سردتر از شب

سنگین تر از سرب

و دیگر سکوت وهیچ...

در من پرندگان مهاجر,ترانه های سفر را در باغ های سوخته می خوانند!

من در غروب به دنیا آمدم و در سحر بار سفر خواهم بست!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید