تمام لحظه هاى من امروز

از تو خالى بود

و حجم ساکت اندیشه هاى تب دارم

پر از صداى نفس هاى غربتى مأنوس

پر از صداى رویش آرام یک غم مشکوک

غمی پر از اشکهای نریخته...!

ببار ببار ....

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید