تمام تو را در خودم خواهم سرود آنگاهی 

که ، سنجاقک ‌ها به من بباورانند

زخمت با زخم داغ شقایش کوچه باغهای

رویایم تفاوتی نیست

آیا دیگر باری می‌توانم ردپا های خیسم را در

کوچ قلبت نقاشی کنم؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید